Cyklinowanie

Cyklinowanie to szlifowanie parkietu maszyną szlifującą – cykliniarką.

Czynność ta ma na celu zdarcie wierzchniej, najczęściej zniszczonej warstwy drewna. Po wstępnym szlifowaniu grubymi papierami ściernymi i usunięciu wierzchniej powłoki, wykańcza się powierzchnię celem osiągnięcia wymaganej gładkości. Po szlifowaniu cykliniarką następuje kolejny etap szlifowania, czyli polerowanie maszyną wolnoobrotową.

Między tymi operacjami szlifu stosuje się w razie konieczności wypełnianie szczelin między klepkami podłogi płynem do wypełnień na bazie żywic. Proces ten nazywany jest szpachlowaniem parkietu. Zwykle po cyklinowaniu podłogę się lakieruje, przeprowadza olejowanie, woskowanie itp. Lakierowanie to trzy lub czterostopniowy proces. Na wyszlifowaną powierzchnię nanosi się za pomocą wałka lakier podkładowy. Po wyschnięciu przeprowadza się trzy lakierowania lakierem nawierzchniowym.